تالار تشریفاتی

تالار تشریفاتی , 2نوع غذاسالادنوشابه ژله , ماشین لباس آرایش کارت , میوه شیرینی 100 % , خواننده شمع آرایی حریر , آرایی تشریفات مشعل , ورودی ویدیو پروژکشن , 200نفر 900 / 3 میلیون , 300نفر 600 / 5 میلیون , 400نفر 400 / 7 میلیون , 450نفر 250 / 8 میلیون

شماره های ثابت: 55849030 , 55823050
شماره های موبایل: 09128214121
آدرس:
ایمیل:
سایت: