تالارپذیرایی بهشت فرزین

تالارپذیرایی بهشت فرزین , با مدیریت جدید , آماده پذیرایی از کلیه مجالس , (عروسی،عقد،نامزدی) , ترحیم

شماره های ثابت: 77284483 , 77252221
شماره های موبایل: 09362209835
آدرس:
ایمیل:
سایت: