تالار پذیرایی میزبان

تالار پذیرایی میزبان , میزبان جشن هاومهمانی های شما , عزیزان،درتالاری مجلل وباشکوه , باتخفیف ویژه اسفند،فروردین و , اردیبهشت ماه،پارکینگ اختصاصی

شماره های ثابت: 55392626
شماره های موبایل: 09126363615
آدرس:
ایمیل:
سایت: