سالن با ظرفیت 250 متر

سالن با ظرفیت 250 متر , در شمیرانات منطقه تجریش(4م) , پارکینگ اختصاصی مهمان

شماره های ثابت: 22142729
شماره های موبایل: 09128788101
آدرس:
ایمیل:
سایت: