باغ تالار کریمی

باغ تالار کریمی , 5000متری دارای سالن شیک , « ارزان ، بدون ورودی »

شماره های ثابت: 76253859
شماره های موبایل: 09123347731
آدرس:
ایمیل:
سایت: