منوی یک 20000تومان

منوی یک 20000تومان , 12نوع‎غذا + جوجه 100 % , فسنجان+بیف+چیکن+اردو , چاینیز + ته‎چین + 15نوع , سالادودسر + سفره عقدمیز , شمع‎‎+یخ‎خشک‎وکافی‎شاپ , گل‎آرایی + آتش‎بازی , تضمینی،آشپزخانه‎اختصاصی , ویلا از 5 / 1 باغ از 5 / 2م , شمال ، غرب ، شرق , هدیه مدیریت ؟؟؟

شماره های ثابت: 44074726
شماره های موبایل: 09104512008
آدرس:
ایمیل:
سایت: