باغ تالار و تشریفات بهنام

باغ تالار و تشریفات بهنام , باظرفیت200نفرمحدوده گرمدره کرج , باقیمتی مناسب ویژه پاییز و زمستان

شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09121252397
آدرس:
ایمیل:
سایت: