شرق تهران

, « منوی پاییز و زمستان» , 6نوع غذا + 100%جوجه + , فسنجان + ته چین + نوشابه , + پلو یونانی + , خوراک سبزیجات , 10نوع سالاد و دسر , « 000 / 35 تومان » , « دیزاین ژورنالی » , هدایا :جایگاه،شمع آرایی , آتش بازی-سفره عقد مدرن , « گل آرایی کامل »

شماره های ثابت: 44272011
شماره های موبایل: 09128995809 , 09122052585
آدرس:
ایمیل:
سایت: