باغ تالار خوبان (فرهادی)

باغ تالار خوبان (فرهادی) , گرمدره با کلیه امکانات , ظرفیت 450 نفر

شماره های ثابت: 46872601
شماره های موبایل: 09124163642 , 09121190993
آدرس:
ایمیل:
سایت: