خدمات مجالس رز ایلیا

خدمات مجالس رز ایلیا , تخفیف ویژه زمستان , ورودی باغ رایگان , منو نفری 35 هزار تومان , 6مدل برنجی+دسرونوشیدنی , 50 % فسنجان 50 % جوجه

شماره های ثابت: 86081910
شماره های موبایل: 09124138162
آدرس:
ایمیل:
سایت: