هر نفر 21هزار

هر نفر 21هزار , 8نوع غذا .جوجه .فسنجان , ته چین .چاینیز 12نوع سالاد , نوشابه ،آتش بازی،درخت آرزوها , گل آرایی - جایگاه VIP , هدیه ویژه آرایشگاه - موزیک

شماره های ثابت: 26700955
شماره های موبایل: 09122432534
آدرس:
ایمیل:
سایت: