جلیلی

جلیلی , 10نوع غذا ، چاینیز ، بیف , فسنجان ، 100 % جوجه چدنی , میز اردور ، 9نوع سالاد و دسر , هر نفر 20000 + هدایا , با مدیریت : مهندس جلیلی

شماره های ثابت: 22587508 , 22567850
شماره های موبایل: 09123037808
آدرس:
ایمیل:
سایت: