منویک 20000 تومان

منویک 20000 تومان , 12 نوع غذا جوجه 100% , فسنجان بیف چیکن اردو , چاینیز + ته چین + 15 نوع , سالادودسر + سفره عقدمیز , شمع یخ خشک وکافی شاپ , گل آرایی + آتش بازی , تضمینی آشپزخانه‎اختصاصی , ویلااز 1 م باغ از 5 / 1 م , شمال ، غرب ، شرق , تخفیف وِیژه بهمن

شماره های ثابت: 44972806
شماره های موبایل: 09127031549
آدرس:
ایمیل:
سایت: