توجه توجه

توجه توجه , 6نوع غذا + 2نوع خورشت , 6مدل خوراک + , 100 % جوجه + , 100 % کوبیده + , نوشابه + ظروف کامل + , مهماندار + آبمیوه طبیعی + , میزیادبود + شمع آرایی + , آتش بازی + یخ خشک + , موزیک + نورپردازی , + دیزاین حرفه ای , هدیه ما باغ رایگان , در 6 منطقه , غرب وشرق تهران اختصاصی , باآشپزخانه صنعتی اختصاصی , ( تست غذا ) , 100 نفر 9 میلیون , 150 نفر 11 میلیون , 200 نفر 13 میلیون , 250 نفر 15 میلیون , 300 نفر 17 میلیون

شماره های ثابت: 22639785
شماره های موبایل: 09123166360
آدرس:
ایمیل:
سایت: