افتخار ما

افتخار ما , سابقه درخشان ماست , منوی یک 23تومان , 10نوع غذا + جوجه , 100 %ران ، فسنجان , بیف، یونانی 8نوع‎سالاد , ودسر،میزیادبود،شمع‎آرایی , گل‎آرایی،سفره‎عقدشکیل , دیزاین‎روز اروپایی , « تست زنده مراسم »

شماره های ثابت: 22386174
شماره های موبایل: 09124393672
آدرس:
ایمیل:
سایت: