7 نوع غذا

7 نوع غذا , 5 نوع سالاد - 5نوع دسر , میوه شیرینی کیک سروآبمیوه , ظروف و صندلی کامل , گل آرایی مراسم کامل , آتیش بازی ، یخ بخار , جایگاه ، ورودیه ، میزشمع , پکیج راکامل پرس وجوکنید , «فقط نفری65هزارتومان»

شماره های ثابت: 88584189
شماره های موبایل: 09127799514
آدرس:
ایمیل:
سایت: