سالن‎اجتماعات

سالن‎اجتماعات , نیاوران , (( ورودی سالن رایگان )) , 10 نوع‎غذا نفری 30 هزارتومان , موزیک وگل آرایی از 500 هزار ,

شماره های ثابت:
شماره های موبایل: 09120361095
آدرس:
ایمیل:
سایت: